Geen objecten gevonden

Professionals

Bedrijven, instellingen en gemeenten kunnen ook gebruik maken van de uitgebreide ervaring met het opstellen van technische meerjarenplanningen.

Door de jaren heen hebben wij meer dan 2000 technische meerjarenplanningen opgesteld.

De opgenomen projecten variëren van schoolgebouwen, historische utiliteitsgebouwen, buurthuizen tot woningen, VVE’s, winkels en garages.

Een meerjarenplanning geeft u inzicht in de technische staat van het onroerend goed. Tevens geeft het u inzicht in de financiële lasten voor de komende jaren. De meerjarenplanning vormt de basis van de jaarbegrotingen, waarin exact is omschreven welke werkzaamheden in het betreffende jaar moeten
worden uitgevoerd om uw bezit op een verantwoorde manier te onderhouden.

Wij zijn grote voorstander van een gedetailleerde opname, daar deze in de toekomst zijn nut bewijst door een grote kostenbesparing.

Uiteraard kunt u er voor kiezen alleen het casco en de technische installaties op te nemen. Een volledige opname behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

De mogelijkheid bestaat om langdurige contracten aan te gaan, waarbij wij jaarlijks de benodigde inspecties voor u uitvoeren en de meerjarenplanning bijwerken op het dan geldende prijsniveau.

Graag informeren wij u uitgebreid over de mogelijkheden die er bestaan.

Deel deze pagina