Geen objecten gevonden

Bestekken en tekeningen

Als u onderhoud wilt laten uitvoeren is het bestek van groot belang. Hierin worden de eisen evenals de voorwaarden waaraan het werk moet voldoen omschreven. Hierdoor krijgt u een contractstuk dat dient als basis voor de overeenkomst met uitvoerende bedrijven, evenals met betrekking tot de garanties die u wenst.
Voor het schrijven van bestekken maken wij gebruik van de STABU systematiek.
Onze medewerkers zijn gediplomeerde STABU bestekschrijvers en daardoor volledig op de hoogte van de laatste regelgeving.
Voor kleinschalige werkzaamheden is het ook mogelijk te volstaan met een technische omschrijving.

Afhankelijk van de soort werkzaamheden kunnen wij met behulp van Autocad het tekenwerk verzorgen. Het tekenwerk varieert van het ontwerp tot werktekeningen en details. Kortom al het tekenwerk wat benodigd is om uw bouwplan te realiseren.
Deze tekeningen vormen meestal een onderdeel van het bestek. Uiteraard is het ook mogelijk om, voor bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel, alleen het tekenwerk door ons te laten uitvoeren.

Voor het vervaardigen van calculaties maken wij gebruik van de modernste calculatieprogramma’s. Door een uitgebreide kennis van de markt kunnen wij, op basis van een voorlopig ontwerp calculeren wat de uiteindelijke kosten zullen bedragen. Hierdoor heeft u vroegtijdig inzicht in de totale kosten, zodat tijdig eventuele bijsturing kan plaatsvinden.
Nadat bestek en tekeningen zijn vervaardigd kan er een exacte raming van de kosten worden opgesteld, welke u kunt gebruiken voor vergelijk van begrotingen van uitvoerende bedrijven.

Deel deze pagina