Geen objecten gevonden

Selectie gunning

Het vinden van de juiste partners is een belangrijke factor om een project tot een goed einde te brengen. Wij kunnen u adviseren over passende selectieprocedures en wij kunnen dit proces ook voor u verzorgen.
Ook het verzorgen van een eventuele aanbesteding kan Helder Vastgoed Bouwadvies voor u verzorgen.

Veel mensen zien op tegen het invullen van allerlei van overheidswege noodzakelijke, formulieren. Als u wilt gaan (ver)bouwen krijgt u hier ook mee te maken. Helder Vastgoed Bouwadvies kan voor u de bouwaanvraag en/of eventuele sloopaanvraag begeleiden. Door onze ruime ervaring kunnen wij de eerste stap van uw project verzorgen, namelijk om te komen tot een bouw- of sloopvergunning.

Als u werkzaamheden door derden laat uitvoeren wilt u er van overtuigd zijn dat u de kwaliteit krijgt die u wenst. Om dit te bereiken is toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk. Dit toezicht kan Helder Vastgoed Bouwadvies voor u verzorgen. Uiteraard kunnen wij ook voor de totale directievoering zorgen.
Onze projectopzichters kunnen de bouwvergaderingen verzorgen en het project in tijd, kwaliteit, geld en informatievoorziening beheersen.
Verder is het mogelijk om de oplevering van de werkzaamheden door Helder Vastgoed Bouwadvies te laten verzorgen.
Onze (project) opzichters hebben ruime ervaring met bovengenoemde werkzaamheden bij zowel nieuwbouw, groot- en planmatigonderhoud.
Verder hebben wij op het gebied van technische installaties specialisten in huis.

Deel deze pagina