Geen objecten gevonden

Over ons

Wie zijn wij

Organisatie
Helder Vastgoed Bouwadvies hecht grote waarde aan helderheid en duidelijkheid. Voor u als klant is er ook maar één aanspreekpunt. De betreffende medewerker voert alle werkzaamheden, welke tot de opdracht behoren, uit. Hierdoor is het voor u helder en duidelijk bij wie u moet zijn voor eventuele vragen.

Wij zijn er voor u!
Zoals al eerder aangegeven hebben wij grote ervaring met het onderhouden van onroerend goed. Nu u als eigenaar verantwoordelijk bent voor het onderhoud van uw eigen woning, kan het voorkomen dat bepaalde bouwdelen van uw woning op een gegeven moment aan vervanging toe zijn.

Een betrouwbare partner
Wij zijn niet gebonden aan derden (uitvoerende bedrijven of leveranciers).U krijgt daarom een absoluut onafhankelijk deskundig advies.
Door onze jarenlange ervaring op het gebied van renoveren/aanpassen/ onderhouden van onroerend goed bezitten wij een hoge mate van deskundigheid.
Wij houden ons aan de richtlijnen zoals die landelijk zijn vastgelegd in de DNR 2005
(Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur adviseur).
Een model van onze voorwaarden zenden wij mee bij het uitbrengen van de offerte. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt, waardoor misverstanden zijn uitgesloten

Deel deze pagina